หากท่านนักกอล์ฟได้ขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นทีออฟหลุม 1 แล้ว จะเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นสนามได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดของสนามแห่งนี้ บรรยากาศโดยรอบมีวิวทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยสดงดงามมาก มองเห็นภูเขาที่อยู่รายรอบไกลสุดสายตา มองเห็นผิวน้ำที่อยู่ภายในสนาม และมองเห็นสีเขียวของพื้นหญ้าที่ตัดสลับสีกัน หลุมนี้ความสูงต่างระดับของแท่นทีออฟ โดยจะอยู่สูงกว่ากรีนประมาณ 25 เมตร ระดับความยากง่ายของหลุมนี้ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปโดยเลย์เอาท์ของหลุมจะมีด็อกเลคด้านขวาไม่มาก แฟร์เวย์กว้างมาก โดยมีบังเกอร์ยาวทางด้านขวาขนาบข้างแฟร์เวย์ 1 บ่อ และมีดักอยู่ด้านขวาของกรีน 2 บ่อ ด้านซ้ายของกรีน 1 ลูก ช็อตแรกท่านนักกอล์ฟต้องเล็งไปที่ด้านซ้ายของจุดกลางแฟร์เวย์ เพราะพื้นแฟร์เวย์จะมีความลาดเอียงจากซ้ายมาทางด้านขวา หากวางตัวได้ดีช็อตสองตีตรงสามารถทำสองออนได้สบายแต่ต้องระวังบังเกอร์ข้างกรีน ส่วนบนกรีนมีสโลปไม่มาก ท่านนักกอล์ฟสามารถทำพาร์ได้