กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ
91 หมู่ 13 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
มือถือ : 087-155-4888 (ฝ่ายจองสนาม)
มือถือ : 083-943-6198 (ฝ่ายขาย)
WWW.GRANDPRIXGOLFCLUB.COM

สำนักงานใหญ่:
4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์  : 02 971-6450-60 ต่อ 304
แฟกซ์     : 02 971-7327
WWW.GRANDPRIXGOLFCLUB.COM

WEBSITE www.grandprixgolfclub.com
FACEBOOK www.facebook.com/GrandPrixGolf
INSTARGRAM www.instargram.com
E-MAIL grandprixgolfclub@gmail.com
AGODA www.agoda.com
LINE

HEAD OFFICE:
4/299 MOO 5, SOI LADPLAKHAO 66, LADPLAKHAO ROAD
ANUSAWARI, BANGKHEN, BANGKOK, THAILAND 10220
TEL: 02 971-6450-60 EXT 304
FAX: 02 977-7327
WWW.GRANDPRIXGOLFCLUB.COM

GRAND PRIX GOLF CLUB
91 MOO 13 CHONGDAN, BO PHLOI
CHONGDAN KANCHANABURI, THAILAND 71160
OFFICE MOBILE: 087-160-0140
MOBILE: 087-155-4888 (Booking)
MOBILE:083-943-6198(Sales)
WWW.GRANDPRIXGOLFCLUB.COM

WEBSITE www.grandprixgolfclub.com
FACEBOOK www.facebook.com/GrandPrixGolf
INSTARGRAM www.instargram.com
E-MAIL grandprixgolfclub@gmail.com
AGODA www.agoda.com
LINE