รายละเอียดสมาชิก “กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ” (แบบรายปี)

1. สมาชิกแบบบุคคลทั่วไป (GPI Sport Club)
ค่าสมาชิกรายปี 30,000 บาท / ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีกรมสรรพสามิต)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
– บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานรวมทั้งสิ้น 365 วัน (โดยมีผลตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก)
– สมาชิกจะได้รับการยกเว้นค่ากรีนฟี และสามารถใช้สนามในการออกรอบได้ 100 ครั้ง / ปี
(หากเกินจากจำนวนที่กำหนดสมาชิกจะต้องชำระเป็นจำนวน 300 บาท / ท่าน / ครั้ง)
– สมาชิกชำระค่าเช่ารถกอล์ฟ จำนวน 600 บาท / ท่าน / ครั้ง และค่าแคดดี้ จำนวน 400 บาท / ท่าน / ครั้ง
– สมาชิกสามารถรับรองแขกได้จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน และแขกของสมาชิกจะต้องชำระค่ากรีนฟี, ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี้ ในราคาโปรโมชั่นของช่วงเวลานั้นๆ
– โปรโมชั่นพิเศษ สมาชิกสามารถให้แขกของสมาชิกใช้บัตรร่วมได้ จำนวน 50 ครั้ง จากจำนวน 100 ครั้ง (จะต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง)

2. สมาชิกแบบบริษัท (Corporate Member) 
ค่าสมาชิก 100,000 บาท / 1 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีกรมสรรพสามิต)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
– บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานรวมทั้งสิ้น 365 วัน (โดยมีผลตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก)
– สมาชิกจะได้รับการยกเว้นค่ากรีนฟี และสามารถใช้สนามในการออกรอบได้ 100 ครั้ง / ปี
(หากเกินจากจำนวนที่กำหนดสมาชิกจะต้องชำระเป็นจำนวน 300 บาท / ท่าน / ครั้ง)
– สมาชิกชำระค่าเช่ารถกอล์ฟ จำนวน 600 บาท / ท่าน / ครั้ง และค่าแคดดี้ จำนวน 400 บาท / ท่าน / ครั้ง
– สมาชิกสามารถรับรองแขกได้จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน และแขกของสมาชิกจะต้องชำระค่ากรีนฟี, ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี้ ในราคาโปรโมชั่นของช่วงเวลานั้นๆ
– สิทธิประโยชน์ในการเล่นกอล์ฟ จำนวน 4 ใบ สามารถระบุผู้มีสิทธิใช้บริการได้ จำนวน 4 ท่าน
(โดยทางสนามฯ จะออกบัตรสิทธิประโยชน์ 4 ใบ และในบัตรจะระบุชื่อผู้ใช้และชื่อบริษัท)
– ชื่อผู้มีสิทธิในบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยนำบัตรเดิมมาเปลี่ยน (โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่)

3. สมาชิกแบบ Strategic Partners (Sponsorship)
– บัตรสมาชิกหลัก จำนวน 1 ใบ (ระบุชื่อประธานบริษัท)
– บัตรสมาชิก จำนวน 5 ใบ (ระบุชื่อผู้บริหาร, ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่ากรีนฟี)
– ชื่อผู้มีสิทธิในบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยนำบัตรเดิมมาเปลี่ยน (โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่)
– บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานรวมทั้งสิ้น 365 วัน (โดยมีผลตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก)
– สมาชิกสามารถรับรองแขกได้จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน และแขกของสมาชิกจะต้องชำระค่ากรีนฟี, ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี้ ในราคาโปรโมชั่นของ  ช่วงเวลานั้นๆ
– สมาชิกและผู้ถือสิทธิ์ ชำระค่ารถเช่ากอล์ฟ จำนวน 600 บาท / ท่าน / ครั้ง และค่าแคดดี้ จำนวน 400 บาท / ท่าน / ครั้ง
– คูปองแบบพิเศษ ยกเว้นค่ากรีนฟี จำนวน 250 ใบ
– สิทธิ์ในการปิดสนามกอล์ฟเพื่อการแข่งขัน 1 ครั้งต่อปี เป็นมูลค่า 100,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– ป้ายโฆษณา 1 ป้าย (ขนาดตามเงื่อนไขที่กำหนด)

4. บัตร Complimentary
– ยกเว้นค่ากรีนฟี
– ชำระค่าเช่ารถกอล์ฟ จำนวน 600 บาท / ท่าน / ครั้ง และค่าแคดดี้ จำนวน 400 บาท / ท่าน / ครั้ง
– ต้องชำระค่าภาษีสนามเป็นจำนวนเงิน 200 บาท / ท่าน / ครั้ง