หลุม 10 เป็นอีกหลุมหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและท้าทายท่านนักกอล์ฟเป็นอย่างมาก แท่นทีออฟจะอยู่สูงกว่าแฟร์เวย์ โดยเมื่อท่านนักกอล์ฟอยู่บนแท่นทีออฟแล้วมองออกไปกลางแฟร์เวย์ จะมองเห็นหลุมบังเกอร์ทรายที่วางเรียงรายสลับซับซ้อนขนาบสองข้างของแฟร์เวย์ไปตลอดกรีน รวมแล้วมีบังเกอร์ทรายทั้งหมด 11 บ่อ ด้านหน้าแฟร์เวย์ทางด้านซ้ายมือมีบังเกอร์ดักอยู่ระยะ 200 หลา หากสามารถตีข้ามผ่านไปได้จะดีมากเพราะแฟร์เวย์กว้าง ช็อตที่สองขึ้นกรีนต้องกะระยะให้แม่นยำ เพราะกรีนจะยกสูงกว่าแฟร์เวย์ประมาณ 5 เมตร หลุมนี้หากตีไม่ออนกรีน ลูกกอล์ฟมีสิทธิ์ที่จะไหลลงมาอยู่ข้างล่างของกรีนได้ง่าย ๆ บนกรีนสโลปไม่มาก สามารถพัตสบาย ๆ