หลุม 11 เป็นพาร์ 5 ที่มีระยะยาวและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกหลุมหนึ่ง มีด็อกเลคซ้าย ช็อตแรกดักด้วยบังเกอร์ทางด้านซ้ายมือ หากท่านนักกอล์ฟตีไกล ก็จะสามารถตีข้ามบังเกอร์ได้ไม่ยากนัก แฟร์เวย์กว้างสามารถให้นักกอล์ฟตีได้เต็มที่ ช็อตที่สองหน้ากรีนทางด้านขวามีน้ำขวาง กรีนอยู่ชิดน้ำ ดังนั้นการตีช็อตที่สองต้องวางหน้าน้ำ เพราะทางเข้าหน้ากรีนจะแคบ ระดับความยากง่ายของหลุมนี้สามารถทำสามออนได้สบาย แล้วไปลุ้นบนกรีน มีสิทธิ์ได้พาร์