หลุม 12 เป็นพาร์ 3 ที่ยากอีกหลุมหนึ่ง ทางด้านขวาของกรีนจะมีแอ่งน้ำที่กว้างมาก ส่วนทางด้านซ้ายของกรีนมีบังเกอร์ดักอยู่ 1 บ่อ พื้นที่ส่วนที่จะเข้าทางหน้ากรีนจึงค่อนข้างแคบ หลุมนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่สามารถออนได้เพราะบนกรีนกว้างมาก ท่านนักกอล์ฟควรเลือกใช้อาวุธให้ดีก่อนตีออกจากแท่นทีออฟ ระดับความยากง่ายของหลุมนี้อยู่ที่การวางแผนให้รัดกุมไม่ประมาทเพราะเดินลงจากกรีนอาจมีพาร์ติดมาด้วย