แฟร์เวย์หลุม 13 มีด็อกเลคซ้ายเล็กน้อย ทางด้านซ้ายมือมีบังเกอร์ดักรออยู่ 2 บ่อ ส่วนทางด้านขวามือของแฟร์เวย์มีน้ำตลอดแนว แฟร์เวย์ค่อนข้างกว้าง ระดับความยากง่ายของหลุมนี้เป็นหลุมที่ใจดี กรีนใหญ่ หากท่านนักกอล์ฟขึ้นเหล็กดีมีสิทธิ์ลุ้นพาร์