หลุม 14 ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสนาม เมื่อท่านนักกอล์ฟมาถึงหลุมนี้แล้ว หากมีเวลาและไม่มีก๊วนตามหลังมา อยากให้นักกอล์ฟพักให้หายเหนื่อยที่ซุ้มน้ำก่อนเพื่อเติมพลัง และนั่งดูบรรยากาศที่สวยงามของสนาม ก่อนที่ท่านนักกอล์ฟจะทีออฟหลุมนี้ต้องเตรียมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย เพราะเป็นพาร์ 3 ที่ต้องเดินขึ้นบันได แท่นทีออฟจะอยู่สูงมาก เมื่อยืนบนแท่นทีออฟแล้วทุกท่านจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ หลุมนี้ทีออฟจะสูงกว่ากรีนประมาณ 10 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ ได้แบบ 360 องศา โดยไม่มีอะไรมาบดบังสายตา เป็นหลุมที่กรีนถูกล้อมรอบด้วยบ่อทรายที่ใหญ่และลึก หากตกลงทรายจะไม่สามารถมองเห็นกรีน ต้องดูใบธงว่าอยู่ตำแหน่งใด การเล่นเป็นลักษณะการตีลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูทิศทางของลม แล้วบวกลบเหล็กให้พอดี มีสิทธิ์ออนได้ บนกรีนไม่ยากเกินไป หากไม่ตกทรายเดินจากกรีนไปมีเบอร์ดี้หรือได้พาร์แน่นอน