หลุม 15 มีด็อกเลคซ้าย ด้านขวาของแฟร์เวย์มีน้ำตลอดแนว มีบังเกอร์ดักรออยู่ ช็อตแรกด้านซ้ายของแฟร์เวย์จำนวน 2 บ่อ และหน้ากรีนอีกจำนวน 3 บ่อ หลุมนี้เป็นพาร์ 4 ที่ระยะสั้น ท่านนักกอล์ฟประเภทปืนใหญ่สามารถตีตัดไปวางหน้ากรีนได้ ระดับความยากของหลุมต้องระมัดระวังและไม่ประมาทในการวางตำแหน่งของลูก เพราะกรีนมีลักษณะยกสูง โดยมีสโลปเอียงไปทางด้านหน้าและทางด้านขวา