หลุม 17 นี้ เมื่อขึ้นทีออฟแล้วตั้งใจตีให้ดีไม่ยากเกินไป มีด็อกเลคขวา ให้เล็งไปที่ต้นไม้ที่อยู่กลางแฟร์เวย์ ไดรฟ์ระยะประมาณ 200 หลา จะเป็นตำแหน่งที่พอดี เพราะกลางแฟร์เวย์มีต้นไม้สามต้น หากไดรฟ์มากกว่านี้ ต้นไม้อาจเป็นอุปสรรคในช็อตต่อไป หากมีพลังให้ไดรฟ์มากกว่า 250 หลา แล้วจะปลอดภัย ระวังด้านขวาของแฟร์เวย์ มีบังเกอร์ยาวไปตามแนวของแฟร์เวย์และยังมีน้ำด้านข้างไปถึงรอบกรีน ช็อตสองขึ้นกรีนให้แม่น บนกรีนไม่ยาก รับรองหลุมนี้สบายใจ