หลุม 3 เป็นหลุมที่มีระดับความยากง่ายปานกลาง แท่นทีออฟจะอยู่สูงกว่ากรีนประมาณ 10 เมตร เป็นลักษณะการตีลง ซึ่งจากตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นครบทุกมุมของหลุม ลักษณะของกรีนจะยาว ด้านซ้ายข้างกรีนมีบังเกอร์ 1 บ่อ ส่วนด้านหลังกรีนจะมีบังเกอร์ 3 บ่อ และมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง การตีหลุมนี้ท่านนักกอล์ฟจำเป็นต้องสำรวจทิศทางของลมก่อน ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับลดหรือบวกเหล็กให้เหมาะสม บนกรีนมีสโลปอยู่บ้างแต่ไม่มาก หากมีการวางแผนการตีที่ดีสามารถทำพาร์ได้เลย