สำหรับหลุม 4 ถือว่าเป็นพาร์ 4 ที่ยาวหลุมหนึ่ง เป็นลักษณะการตีลงเนิน โดยมีน้ำขวางด้านหน้า ส่วนด้านซ้ายของแฟร์เวย์นั้นจะมีบ่อน้ำขนาบด้านข้างไปจนถึงด้านหลังของกรีน ลักษณะของแฟร์เวย์เป็นลูกคลื่น มีด็อกเลคด้านซ้ายนิดหน่อย ระดับความยากง่ายของหลุมนี้หากท่านนักกอล์ฟมีการวางแผนที่ดี สามารถทำพาร์ได้แน่นอนเพราะบนกรีนไม่ยาก