สำหรับหลุม 6 เป็นหลุมพาร์สี่ที่สั้น เมื่อขึ้นยืนบนทีออฟจะมองเห็นความสวยงามของหลุม โดยมีบังเกอร์วางเรียงรายจำนวน 6 บ่อเพื่อดักรอรับลูกกอล์ฟของท่านนักกอล์ฟอยู่ หากหลุมนี้ขาดการวางแผนการตีที่ดี ตั้งแต่ทีออฟถึงด้านหลังกรีนมีน้ำตลอดแนว ช็อตสองต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะทางเข้ากรีนค่อนข้างแคบ ส่วนด้านซ้ายของกรีนมีบังเกอร์ดักอยู่ 1 บ่อ กรีนมีสโลปไม่มาก ดังนั้นบนกรีนจึงไม่ยากอย่างที่คิด