สำหรับหลุม 8 หากท่านนักกอล์ฟมีแรงเท่าไหร่สามารถใส่ไปได้เต็มที่ เพราะแฟร์เวย์กว้างมาก มีบังเกอร์อยู่ 5 บ่อ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นมากนัก กรีนใหญ่พอประมาณ บนกรีนมีสโลปไม่มาก ระดับความยากง่ายของหลุมนี้ต้องการให้เล่นแบบสบาย ๆ เพื่อเก็บแรงไปพิชิตหลุมต่อไป ท่านนักกอล์ฟสามารถหยิบพาร์ตามมาได้เลย