หลุมสุดท้ายของเก้าหลุมแรก เป็นพาร์ 5 ที่สั้น มีความสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความท้าทาย มีเสน่ห์ในตัว เมื่อท่านนักกอล์ฟยืนบนทีออฟมองออกไปจะเห็นบังเกอร์ทรายสองข้างแฟร์เวย์ที่วางเรียงรายอย่างมีศิลปะ เพื่อเป็นกับดักสำหรับผู้ที่ไม่มีการวางแผนในการเล่นหลุมนี้ แฟร์เวย์เป็นคลื่นลอน กรีนจะยกสูงขึ้นเด่นสะดุดตา รอบกรีนจะมีบังเกอร์ประกบอยู่อย่างสวยงาม การเล่นหลุมนี้ให้ปลอดภัยต้องตีตามเลย์เอาท์ของหลุมที่กำหนด ให้ระวังช็อตขึ้นกรีนเพราะกรีนยกสูงและมีบังเกอร์รอบข้าง ที่สำคัญบังเกอร์ลึกมาก ตกเมื่อไหร่เหนื่อยแน่นอน การขึ้นกรีนหากไม่ออนจริง ๆ ลูกกอล์ฟจะไหลลงมาด้านล่างของกรีน สโลบบนกรีนอยู่ระดับปานกลาง หลุมนี้เคยมีนักกอล์ฟทำ 4 ออนแต่ออก 9 มาแล้ว