หลุม 3 พาร์ 3 ระยะ 157 หลา

หลุม 3 เป็นหลุมที่มีระดับความยากง่ายปานกลาง แท่นทีออฟจะอยู่สูงกว่ากรีนประมาณ 10 เมตร เป็นลักษณะการตีลง ซึ่งจากตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นครบทุกมุมของหลุม ลักษณะของกรีนจะยาว ด้านซ้ายข้างกรีนมีบังเกอร์ 1 บ่อ ส่วนด้านหลังกรีนจะมีบังเกอร์ 3 บ่อ และมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลัง การตีหลุมนี้ท่านนักกอล์ฟจำเป็นต้องสำรวจทิศทางของลมก่อน ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับลดหรือบวกเหล็กให้เหมาะสม บนกรีนมีสโลปอยู่บ้างแต่ไม่มาก หากมีการวางแผนการตีที่ดีสามารถทำพาร์ได้เลย

 
 
HOLE BY HOLE
 
 
   
     
GOLF COURSE CLUBHOUSE COMING EVENTS
PROMOTION RESTAURANT GALLERY
BENEFITS & PRIVILEDGES GOLF SERVICES MY DREAM
REGISTER MEMBER HOTEL CONTACT INFORMATION
FACTSHEET   CAREER
BROCHURE   MAP
   

Copyright © 2016 - GRAND PRIX GOLF CLUB
91 MOO 13 CHONGDAN, BO PHLOI, CHONGDAN KANCHANABURI, THAILAND 71160 | TEL 087-160-0140 FAX 034-603-858     E-Mail : grandprixgolfclub@grandprixgroup.com